OpenContent

Nieuwe fase proeftuin in Geleen met vier klimaatrobuuste straten

Afgelopen anderhalf jaar hebben we samen met Braining the future met veel plezier gewerkt aan de proeftuin Zeeheldenbuurt in Sittard-Geleen. Hierin zijn de ambities uit de visie 2030 omgezet in concrete verbeteringen in de fysieke ruimte. De overlast van bomen is verholpen en na het experiment met een tijdelijke sportcontainer wordt nu het definitieve toestel veelvuldig gebruikt door jongeren. Onlangs hadden we de laatste proeftuinbijeenkomst waarin we doelen voor 2024 hebben gesteld. Deze rol van LOS in de organisatie van de proeftuin is hiermee afgerond. Maar we gaan verder in de wijk!

We gaan een schetsontwerp maken voor vier klimaatrobuuste straten in de Zeeheldenbuurt, mét bewoners en op een innovatieve manier. De innovatie zit hem enerzijds in het meten en inzichtelijk maken van de ecosysteemdiensten in de huidige situatie en het ontwerp. Anderzijds in het ontwerpen met een 3D digital twin (virtuele representatie van de buurt) om inwoners vanaf het begin meer inzicht te geven in de effecten van ontwerpkeuzes. Op deze manier kunnen zij beter meedenken over de inrichting van hun straat. Deze uitdaging gaan we samen aan met Tuinen van Zuid, Groen als een service, 3D Geomedia en de gemeente Sittard-Geleen.

Meer weten over onze klimaatrobuuste ontwerpen? Neem contact op met Sophie Rijswijk!