OpenContent

De wereld verandert sneller dan ooit. De taken waar gemeenten voor staan nemen toe, worden steeds belangrijker en ook ingewikkelder. Op het terrein van strategische ruimtelijke vraagstukken gaat het steeds meer om toekomstbestendige ontwerpen en gedragen oplossingen. Woonbehoeften en leefomgevingen veranderen. Gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars moeten daar -tijdig- op inspelen. De beschikbare schaarse ruimte moet slim worden gebruikt. Deze complexiteit vraagt meer dan ooit om creatief ontwerp en deskundig advies. En -naast vakinhoudelijke kennis- om een ‘sociale antenne’.

LOS werkt altijd met veel enthousiasme aan de inhoud en kan de omgeving daar ook goed in meenemen. Daarnaast is de persoonlijke samenwerking heel fijn, dat geeft wederzijds vertrouwen en waardering over en weer. Daarom werken wij al een lange tijd samen met hen.

Bas Boselie
Projectleider gemeente Meierijstad