OpenContent

Wij zijn LOS: een ontwerp- en adviesbureau voor strategische ruimtelijke vraagstukken

Met een gepassioneerd team van stedenbouwkundigen, planologen en (landschaps)architecten werken, ontwerpen en plannen wij aan een waarde(n)volle leefomgeving. Enthousiast, toegankelijk en een tikkeltje eigenwijs. Maar voor een goed doel: de wereld een klein beetje beter maken en bijdragen aan de woonkwaliteit van mensen.

Elk gebied en elke opgave is anders en daar stappen wij middenin. Met open blik en oprechte interesse. Tegelijk nemen we de tijd voor het vinden van maatschappelijke trends die spelen. Wij inspireren en enthousiasmeren maar dagen ook uit. Samen zoeken we naar een toekomstbestendige leefomgeving.

Ruimte maak je samen

In projecten zoeken we de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We inspireren mensen om vanuit een ander perspectief naar hun omgeving te kijken. En dagen we hen uit om mee te denken over de mogelijkheden voor een plek of gebied. We geloven dat je samen betere plannen maakt.

Lees hier meer over onze visie / aanpak.

Participatie: Samen tot betere plannen komen

Écht samenwerken leidt tot betere plannen. Lokale kennis en ervaring -van bewoners, ondernemers en belangenverenigingen- kunnen plannen verrijken. Zo kan blijken dat er behoefte is aan een ander type woning dan vooraf gedacht. Of komen we samen tot een invulling van de openbare ruimte waar de hele buurt profijt van heeft. 

 

Lees verder over participatie   

 

Werkvelden

Dit zijn onze werkvelden:

Wij leveren met onze ideeën en plannen een bijdrage aan een waarde(n)vollere omgeving. Wij zijn steeds op zoek naar het optimum tussen mens, ruimte en gebruik. Wij willen met onze ideeën en plannen ruimte geven aan mensen om zich te ontwikkelen, te ontplooien en te ontdekken.
Aanpak / Visie  

Opgaven

De fysieke leefomgeving kent veel uitdagingen. Of het nu gaat om de woningbouwopgave, de toenemende recreatiebehoefte, de transitie in de landbouw of het feit dat we ons moeten aanpassen aan klimaatverandering. Wij zoeken het uit en ontwerpen nieuwe kansen. Meer weten van de actuele opgaven waar we voor staan?

We werken aan omgevingsvisies, gebiedsvisies, centrumvisies, inrichtingsplannen openbare ruimte en stedelijke in- en uitbreidingsplannen.


Alle opgaven  

Social media

LOS is te vinden op onderstaande social media kanalen.

Ruimte maak je samen. Wees geïnspireerd. Altijd.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief om elke keer weer geïnspireerd te worden over onze portfolio, opgaven en werkvelden.

We zullen je gegevens aan niemand doorspelen. Met het inschrijven van deze nieuwsbrief geef je akkoord aan onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.