“In het midden van de moeilijkheid ligt de kans.” - Albert Einstein

Mijn passie voor de ruimtelijke ordening zit hem in het proces om samen met inwoners en organisaties tot goede oplossingen voor de toekomst te komen. Ik zie de ruimtelijke ordening als een boeiende puzzel, waar de argumenten en ideeën van inwoners en organisaties helpen om plekken beter te maken en de juiste functie op de juiste plek te krijgen. En het liefst werk ik dan aan het maken van herkenbare landschappen, natuurlijke plekken en ruimtes waar mensen dingen doen en bij elkaar komen, plekken die inspireren. Ik ben erg nieuwsgierig en duik diep in de belangen en oordelen van mensen.

In mijn studie Landinrichting in Wageningen begon die zoektocht naar het samen plannen maken. Ik werkte bij Stichting RUW die inwoners centraal zette in de planning en richtte mij daarnaast op communicatie en ecologie. Na acht jaar als adviseur plattelandsontwikkeling bij BRO was ik medeoprichter van LOS. Ik werkte aan tal van dorps- en wijkontwikkelingsplannen, gebiedsvisies en strategische documenten als omgevingsvisies en regiovisies. 

Ik werk graag in complexe of politiek gevoelige projecten, daar kan ik mijn rol als processtrateeg en communicator het beste kwijt. Ik draai niet om de moeilijkheden heen, maar zoek ze op. Met het verbinden van mensen en belangen krijg je de beste plannen.