OpenContent

“There’s nothing worse than a sharp image of a fuzzy concept.” - Ansel Adams

In landschappen is van alles te vinden, dit betekent dat de ontwerper van alles wat moet weten. Dit komt samen in systemen, groot en klein. Mijn passie voor het vak komt uit het onderzoeken van deze systemen en ervoor te zorgen dat ze elkaar versterken. Dit uit zich in een interesse in ecologie, landbouw en placemaking. Met één oog naar de historie van een landschap of plek, zorg ik aan een bijdragen aan een prettigere leefomgeving voor mens en dier.

Nadat ik mijn bacheloropleiding op Van Hall Larenstein had afgerond en mijn masteropleiding aan de Wageningen Universiteit, ben ik aan de slag gegaan als ontwerper bij LOS. Hier kan ik mijn passie voor systemen en het landschap goed kwijt in de verschillende projecten. Ik geniet van zowel de kleinschalige concrete projecten, zoals het maken van inrichtings- en beplantingsplannen, als grootschalige visieprojecten, zoals gebiedsvisies. Het onderzoeken en bedenken van verschillende concepten en het realiseren van de concrete uitwerkingen van deze projecten spreekt mij het meeste aan. Voor mij is het puzzelen van verschillende belangen en waardes het leukst. Dit moet zich dan ook altijd uiten in een goed onderbouwd verhaal.

De energie voor mijn werk komt dan ook uit uitdagende vragen en moeilijkere puzzels. Hierbij moet voor het beste resultaat worden samengewerkt met niet alleen collega’s, maar alle betrokken partijen. Het liefst in een ontspannen sfeer, dat zich wel richt op resultaten en soms uitdagende acties of ontwerpen. Hiermee zit ik op mijn plek in het team van LOS.

Koen van den End

Landschapsontwerper +31 (0)73 – 711 37 70