“Het tegengaan van klimaatverandering is ingewikkeld, maar een boom planten is simpel.” - Martin ‘O Malley

Voor mij begon het allemaal met de jongensdroom om architect te worden op de lagere school. Twintig jaar na dato timmer ik bij LOS Ruimte nog elke dag met veel plezier aan deze droom. Het fundament om deze droom te verwezenlijken, werd gelegd met eerst een bachelor bouwkunde aan de TU Delft. Door mijn interesse in al het groen en blauw in de bebouwde omgeving was de vervolgstap het behalen van mijn master landschapsarchitectuur. 

Tijdens mijn studie en stage bij Ruimtelab Architecten kwam ik in aanraking met thematieken zoals klimaatresistent ontwerpen van groenstructuren en participatietrajecten. Door de sterke link die LOS ook heeft met deze thematieken, leek mij dit de ideale plek om mijn carrière te starten na mijn afstuderen. Dit werd in de jaren daarna bevestigd door de rijke variatie aan projecten, van kleinschalige inrichtingsplannen tot grootschalige omgevingsvisies, waar ik aan heb meegewerkt in hele leuke teams. Het blijft bijzonder om steeds weer het resultaat te zien van deze soms bijzonder complexe maakprocessen die midden in de maatschappij plaatsvinden. 

Dit allemaal zorgde ervoor dat ik mij nog geen dag heb verveeld sinds ik er werk. Ik kijk er dan ook naar uit om in de komende jaren mij hierin nog verder te ontwikkelen als ontwerper en op een dag mijn titel te behalen als landschapsarchitect.  

Roberto Wijntje Santamaria

Landschapsontwerper +31 (0)73 – 711 37 70