OpenContent

Het recht van de snelste indammen in Schijndel

Verkeersdrukte rondom een lagere school indammen én een klimaatbestendige omgeving creëren: een uitdaging op zich!  In de Zeeheldenbuurt in Schijndel worden 7 straten ‘afgekoppeld’. Het regenwater wordt gescheiden van het gemengde riool. LOS maakte een herinrichtingsplan voor de openbare ruimte; met als doel klimaatbestendigheid te bevorderen. Eén van de betrokken straten is de Cornelis Trompstraat, die langs een grote lagere school loopt. 

Alle plannen voor de straten zijn in intensief overleg met de bewoners van iedere straat gemaakt. Voor de Cornelis Trompstraat nog intensiever dan voor de andere straten, vanwege de overlast die bewoners ervaren door het brengen en halen van schoolgaande kinderen met auto’s. Daarom is met hen afgesproken om een breed scala aan opties te onderzoeken. De voorgestelde oplossingen varieerden van een volledige afsluiting voor doorgaand autoverkeer tot eenrichtingsverkeer en een woonerfinrichting. Na verschillende gesprekken met de bewoners en een woordvoerder van de school, groeiden we toe naar de woonerf-variant. 

Hoewel deze vorm van inrichting minder vaak gekozen wordt dan voorheen, blijkt het verrassend effectief wanneer lage rijsnelheden én verblijfskwaliteit de hoofddoelen zijn. Het is één van de oplossingen voor het probleem van ‘Het recht van de snelste’, aangekaart door Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet in hun gelijknamige boek.  

Door de gekozen benadering, kijkend vanuit de behoeften van schoolgaande kinderen en bewoners, zijn we tot een inrichting gekomen die de woonomgeving van de bewoners van de Cornelis Trompstraat én de schoolgaande kinderen ten goede komen. Dubbel winst.