OpenContent

Samen maken we de straat

Bij LOS zijn we ervan overtuigd dat de straat in de eerste plaats moet dienen als leefomgeving voor de mensen die er wonen. Maar al te vaak wordt de ruimte gedomineerd door auto’s, waardoor er weinig overblijft voor andere doeleinden. Ziet u een aanleiding om de straat opnieuw in te richten, zoals het afkoppelen van regenwater?

We hebben een aanpak ontwikkeld waarbij we samen met bewoners de openbare ruimte klimaatbestendig en leefbaar inrichten. Met de nadruk op 'samen'. De openbare ruimte geeft plek aan allerlei functies, maar er liggen ook allerlei hogere doelen zoals ontmoeting, gezondheid, recreatie en natuur. Daarom benaderen wij de herinrichting van de openbare ruimte als integrale ontwerpopgave. Een mooi samenspel tussen klimaatbestendig ontwerpen en sociale binding in de wijk.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op!

Tevens nodigen we u uit om ons te bezoeken op de Nationale Klimaatexpo in Houten op 17 en 18 april, standnummer 3.150I. Op 18 april geven we een lezing over onze aanpak

We kijken ernaar uit om met u in gesprek te gaan.

Bekijk hier de brochure 'Openbare ruimte als integrale ontwerpopgave bij het afkoppelen van hemelwater'