OpenContent

Volgende stap voor ambitieus woonlandschap in Renkum

CRA Vastgoed heeft de tender gewonnen voor de ontwikkeling van de zogeheten Scholenstrip aan de Bram Streeflandweg in Renkum. Deze voormalige schoollocatie wordt omgevormd tot een woongebied met circa 64 woningen. LOS heeft in opdracht van de gemeente Renkum het stedenbouwkundig en landschappelijk kaderdocument opgesteld als vertrekpunt voor de ingediende ontwerpen. Nadrukkelijk in nauwe samenwerking met omwonenden; de sleutelfactor voor succes.

Ambitieus en realistisch

LOS heeft in opdracht van de gemeente Renkum het stedenbouwkundig en landschappelijk kaderdocument opgesteld. Dit document legt de basis voor een flink programma van betaalbare en duurzame woningen, die harmonieus opgaan in het waardevolle bomenrijke en reliëfrijke landschap. We zijn verheugd dat de kaders niet alleen ambitieus, maar ook realistisch waren. Dit blijkt uit de kwaliteit van de ingediende tenders.

Welke factoren droegen bij aan dit mooie resultaat?

  • Woonlandschap voor nieuwe bewoners. Het kaderdocument creëert niet alleen een woonlandschap voor nieuwe bewoners, maar ook een natuurlijk park voor omwonenden. Bovendien draagt het bij aan de biodiversiteit door flora en fauna te stimuleren.
  • Samenwerking met omwonenden. Door gezamenlijk te ontwerpen, ontstaat draagvlak en enthousiasme in de buurt.
  • Marktconsultatie voor realistische kaders. Tussentijdse marktconsultaties hebben geholpen om realistische stedenbouwkundige kaders vast te stellen. Zo blijkt zelfs gebouwd parkeren met sociale woningbouw mogelijk in het reliëfrijke deel van het plangebied.
  • Ambitie trekt ambitieuze partijen aan. Een ambitieus kaderdocument trekt ambitieuze partijen aan, wat bijdraagt aan een succesvolle ontwikkeling.

Felicitaties

Hulde voor het plan van CRA Vastgoed met de veelzeggende naam ‘Bosplaats Jac. P. Thijsse’, waarin natuurinclusief- en biobased bouwen centraal staat. Gefeliciteerd CRA Vastgoed met het winnen van de tender. Gefeliciteerd gemeente Renkum met het bereiken van de volgende stap. In het bijzonder ook een felicitatie aan de bewoners die hebben meegedacht. Een mooie stap naar een mooie woontoekomst in Heelsum!