OpenContent

Groene Kluis van Malden-Noord

Hoe behoud je de huidige kwaliteit en bied je tegelijkertijd ruimte voor ontwikkeling? Ontdek hoe LOS met de Gebiedsvisie Malden-Noord een Groene Kluis creëert.

LOS maakte samen met de bewoners en belanghebbenden de integrale gebiedsvisie ‘De Groene Kluis’. De betrokkenheid, het ondernemerschap en de initiatieven vanuit het gebied zijn de sleutel tot succes.

Malden-Noord, de groene buffer tussen Malden en Nijmegen, ondergaat een opmerkelijke transformatie. Vernieuwende pioniers als Kiemkracht 64, Gelukkige Groentes en Het Heerlijke land brengen met hun innovatiekracht en idealisme hier de gewenste landbouwtransitie van gangbare landbouw naar circulaire landbouw al ruim 10 jaar in praktijk.

Naast landbouw is natuur een dragende functie in het gebied. Het gebied is nu al een belangrijk leefgebied voor dassen. De ambitie is om dit halfopen gebied (verder) te ontwikkelen tot een ecologische verbindingszone tussen Heumensoord en de Hatertse en Overasseltse Vennen.

De uitdaging was om de huidige kwaliteiten te versterken én tegelijkertijd ruimte te bieden aan initiatieven die bijdragen aan de maatschappij. Hiervoor is het gebied opgedeeld in drie zones: landbouw, verweving en natuur. Elke zone heeft zijn eigen ontwikkelmogelijkheden.

Verweving betekent dat landbouw en natuur geen tegengestelde begrippen zijn. In het verwevingsgebied stimuleren we juist de vele verschillende mengvormen. Denk daarbij aan voedselbossen, zelfoogst-moestuinen en natuurinclusieve landbouw.

Het stimuleren wordt gedaan door het principe ‘Voor wat, hoort wat’. Daarbij biedt de gemeente Heumen ontwikkelruimte gekoppeld aan bijdragen aan de maatschappij. Uiteraard moeten beide componenten zich evenwichtig tot elkaar verhouden. Dit principe is uitgewerkt in kaders en spelregels voor initiatieven.

Benieuwd naar de gebiedsvisie? Kijk hier!