Text/HTML

Algemene voorwaarden

LOS hanteert de bepalingen uit De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011). LOS stelt op verzoek eenmalig een exemplaar van deze voorwaarden ter beschikking aan de opdrachtgever. Voor het inzien van een exemplaar kunt u ook gebruik maken van het internet. Wij verwijzen hiervoor naar de website www.bna.nl.