OpenContent

De wereld verandert sneller dan ooit. De taken waar gemeenten voor staan nemen toe, worden steeds belangrijker en ook ingewikkelder. Op het terrein van strategische ruimtelijke vraagstukken gaat het steeds meer om toekomstbestendige ontwerpen en gedragen oplossingen. Woonbehoeften en leefomgevingen veranderen. Gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars moeten daar -tijdig- op inspelen. De beschikbare schaarse ruimte moet slim worden gebruikt. Deze complexiteit vraagt meer dan ooit om creatief ontwerp en deskundig advies. En -naast vakinhoudelijke kennis- om een ‘sociale antenne’.

Klimaatadaptatie

Bijdragen aan bewustwording

Iedereen heeft recht op een gezonde, klimaatadaptieve en groene leefomgeving. Daarom integreren we klimaatadaptatie in ieder ontwerp dat we maken. Noodzakelijk, omdat de effecten van klimaatverandering daarom vragen. En een leuke uitdaging omdat het de ruimte waarin we leven beter en aantrekkelijker kan maken. Zo maken we van de noodzaak een kans en dragen we bij aan bewustwording.

Om tot een klimaatadaptief ontwerp te komen is stap één dat we goed weten wat er speelt in een bepaald gebied; met welk type landschap of ondergrond hebben we te maken en wat is de context? Ook het schaalniveau bepaalt welke ontwerpoplossing passend is.

Op het schaalniveau van een gemeente of regio maken we een visie waarin de doelen op het gebied van klimaatadaptatie duidelijk zijn. Zoals het vasthouden van water in het buitengebied, het anticiperen op droogte en hittestress of het koppelen van economische dynamiek of de energietransitie aan de wateropgave.

Op een lager schaalniveau bedden we klimaatadaptief ontwerp in bij verkavelingsplannen, landschapsontwerp en ontwerp van openbare ruimte. Bij verkavelingsplannen zorgen we voor voldoende speelruimte voor het opvangen van regenwater, het maximaal infiltreren van regenwater en voldoende ruimte voor bomen tegen hittestress. 

Bij het ontwerp van de openbare ruimte in bestaande woonwijken vinden we bewustwording belangrijk. We maken het water zoveel mogelijk zichtbaar en de omgeving groener. 

Speciaal voor woningbouwcorporaties en gemeentes ontwikkelden we een werkwijze, gericht op het vergroenen van woningbouwprojecten. We bieden praktische bouwstenen die bijdragen aan de versterking van biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid of een sociale doelstelling. De bouwstenen maken klimaatadaptatie concreet en zichtbaar voor bewoners.

 

Voorbeelden uit de praktijk  

 

Bekijk hier de mini-website over afkoppelen  

 

Bekijk hier het filmpje over afkoppelen  

LOS werkt altijd met veel enthousiasme aan de inhoud en kan de omgeving daar ook goed in meenemen. Daarnaast is de persoonlijke samenwerking heel fijn, dat geeft wederzijds vertrouwen en waardering over en weer. Daarom werken wij al een lange tijd samen met hen.

Bas Boselie
Projectleider gemeente Meierijstad