OpenContent

Werkvelden

Of het nu gaat om het ontwikkelen van een omgevingsvisie of een landschapsplan, een visie op een hele regio of een plan voor een dorpscentrum of woonwijk. We zijn ambitieus, omdat we willen bijdragen een waarde(n)vollere omgeving. Passend bij de behoefte, klimaatrobuust en goed voor toekomstige generaties. We werken en denken daarbij op verschillende schaalniveaus.

Door deze brede ervaring zien we snel de verbanden tussen strategische doelen en praktische haalbaarheid. We leggen verbanden. Zodat je altijd weet waar je het voor doet.

We werken aan omgevingsvisies, gebiedsvisies, centrumvisies, inrichtingsplannen openbare ruimte en stedelijke in- en uitbreidingsplannen.

Openbare ruimte

Bij een ontwerp openbare ruimte creëren we ideeën voor de inrichting van straten, pleinen en groenstructuren. Dit zijn belangrijke plekken, het zijn de publieke ruimtes waar we elkaar ontmoeten en waar we dagelijks gebruik van maken. Wij verdiepen ons in het gebruik en vormgeving, de rol van plekken voor ontmoeting en sporten en hoe we kunnen inspelen op klimaatverandering. 

Bij LOS ontwerpen we de openbare ruimte het liefst samen met de (nieuwe) gebruikers. Zij kennen hun buurt, straat of plein tenslotte het beste. Deze interactie in combinatie met onze ervaring en kennis zorgt voor een integraal ontwerp. Passend bij de plek waar het om gaat.

 

We maken binnen LOS ook specifieke uitwerkingen binnen de openbare ruimte. Denk aan een lichtplan, speelplek, bijzonder straatmeubilair of een beplantingsplan. Vaak is ons ontwerp onderdeel van een integraal stedenbouwkundig plan.

 

Voorbeelden uit de praktijk  

 

Hier kun je ons ook voor vragen:

  • Afkoppelingsplan
  • (Her)inrichtingsplan
  • Visie openbare ruimte
  • Parkontwerp

Terug naar alle werkvelden  

Opgaven

De fysieke leefomgeving kent veel uitdagingen. Of het nu gaat om de woningbouwopgave, de toenemende recreatiebehoefte, de transitie in de landbouw of het feit dat we ons moeten aanpassen aan klimaatverandering. Wij zoeken het uit en ontwerpen nieuwe kansen. Meer weten van de actuele opgaven waar we voor staan?

We werken aan omgevingsvisies, gebiedsvisies, centrumvisies, inrichtingsplannen openbare ruimte en stedelijke in- en uitbreidingsplannen.


Alle opgaven  
“Ik ben niet op zoek naar iemand die mijn ideeën direct bevestigt. Adviseurs van LOS zeggen het als iets ook anders of beter kan. Dat is van meerwaarde voor mij en voor onze gemeente.”

Frits van Drie, gemeente Renkum